Перелік історичних найменувань які заборонено використовувати у найменуванні юрид. осіб приватного права

127

128