ГРАНТИ НА ПІДТРИМКУ ВПО ТА ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ

Данська Рада у справах Біженців (Danish Refugee Council) за фінансової підтримки Швейцарської агенції з питань розвитку та співробітництва (Swiss Agency for Development and Cooperation) приймає заявки протягом 2018 року для участі у наступних програмах:

Програма надання бізнес – грантів на початок нового та відновлення або розширення існуючого бізнесу.

Цей компонент передбачає надання 600 бізнес-грантів у розмірі від 300 до 1000 доларів США, в залежності від індивідуальних потреб ВПО та осіб, які постраждали від конфлікту в Україні, на початок нового та відновлення або розширення існуючого бізнесу.

Критерії відбору учасників програми:

Життєздатність та реалістичність бізнес ідеї, розуміння заявником схеми її реалізації.
Наявність досвіду ведення бізнесу у заявника.
Актуальність і збалансованість бюджету бізнес – ідеї.
Особлива перевага буде надаватися заявникам, сім'ї яких мають соціальну або фінансову вразливість.

Програма створення робочих місць для ВПО та осіб, які постраждали від конфлікту в Україні.

Цей компонент передбачає створення принаймні 250 нових робочих місць для ВПО та осіб, які постраждали від конфлікту в Україні. В рамках цього компоненту будуть надані бізнес гранти в розмірі від 2000 до 10000 доларів США, в залежності від кількості нових робочих місць, для розширення бізнесу та створення нових робочих місць.

Учасники програми: Суб'єкти малого та середнього бізнесу Донецької області.

Головна ціль програми: створення нових робочих місць для ВПО та осіб, які постраждали від конфлікту, через інвестиційний вклад в розширення існуючого бізнесу.

Умови отримання гранту:

Діючий рентабельний бізнес, який планує розширення.
Детальний бізнес – план з особливою увагою на створення та підтримання нових робочих місць для ВПО та осіб, які постраждали від конфлікту в Україні.
Інвестування з боку заявника в плановане розширення свого бізнесу не менше 50% від суми гранту.
Створення одного та більше робочих місць для ВПО та осіб, які постраждали від конфлікту в Україні, укладення з новими працівниками трудових договорів на термін не менше 12 місяців. Сумарна річна заробітна плата всіх працевлаштованих на нові робочі місця осіб повинна перевищувати суму отриманого гранту.

Отримання гранту передбачає укладення грантової угоди між Данською Радою у справах Біженців і грантоотримувачем. При отриманні гранту грантоотримувач буде зобов'язаний сплатити всі податки згідно з чинним законодавством України.

Програма підвищення конкурентоспроможності ВПО та осіб, які постраждали від конфлікту в Україні, на ринку праці.

Цей компонент передбачає підтримку принаймні 500 ВПО та осіб, які постраждали від конфлікту в Україні, шляхом надання індивідуальних грантів в розмірі до 200 доларів США на отримання нових та покращення існуючих навичок, шляхом надання благодійної допомоги для проходження відповідних курсів, тренінгів та отримання кваліфікованої професійної освіти.

Критерії відбору учасників програми:

Доведена мотивація в отриманні нових або покращенні існуючих професійних навиків. Розуміння заявником схеми практичного застосування отриманих навичок в майбутньому для створення можливості отримання доходу. Бажана наявність у заявника досвіду роботи, пов'язаного з отриманням нових або покращення існуючих професійних навиків.
Власне інвестування з боку заявника в розмірі не менше 20% від вартості навчання.
Наявність кваліфікованого та сертифікованого постачальника відповідальних послуг.
Особлива перевага буде надаватися заявникам, сім'ї яких мають соціальну або фінансову вразливість.

Програма підтримки регіональних центрів зайнятості Донецької області.

Цей компонент передбачає матеріально-технічну та інформаційно-консультаційну підтримку регіональних центрів зайнятості в східній Україні і, відповідно, допомогу ВПО та особам, які постраждали від конфлікту в Україні, в набутті професійних навичок, актуальних для наявних ринків праці, та подальшому працевлаштуванні.

Учасник програми: Регіональний центр зайнятості Донецької області.

Програма сприяння поліпшенню українського законодавства, що впливає на економічний розвиток ВПО та осіб, які постраждали від конфлікту в Україні.

В рамках цього компоненту планується проведення інформаційно – просвітницької роботи та консультацій з місцевими підприємцями (в тому числі ВПО, які володіють та керують різними підприємствами), а також представниками середнього та великого бізнесу для виявлення перешкод для економічного розвитку бізнесу. На підставі таких консультацій будуть розроблені рекомендації із зазначенням конкретних дій та механізмів для поліпшення чинного законодавства України, що перешкоджає розвитку бізнесу.

За більш детальнішою інформацією звертатися до відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації за адресою: м. Добропілля, вул. Московська, буд. 1, каб. №17 або за тел. 2-81-60.