Конституція України
Цивільний кодекс України
Господарський кодекс України
Кодекс законів про працю України
Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»
Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»
Закон України «Про лікарські засоби»
Закон України «Про доступ до публічної інформації»
Закон України «Про захист персональних даних»
Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції»
Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»
Закон України «Про колективні договори і угоди»
Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»
Закон України «Про забезпечення санітарного епідемічного благополуччя населення»
Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»
Закон України «Про протидію захворюванню на туберкульоз»
Закон України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві»
Бюджетний Кодекс України
Закон України «Про загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини»
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.2009р. № 589 «Про затвердження Порядку впровадження діяльності, пов’язані з обігом наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів та контролю за їх обігом»
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.05.2013р. № 333 (із змінами) «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я»
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 р. № 1301 (із змінами) «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей – інвалідів технічними та іншими засобами»
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 р. № 1303 (із змінами) «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»
Наказ Міністерства Охорони Здоров’я від 02.02.2011 р. № 49 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики»
Наказ Міністерства Охорони Здоров’я від 22.07.2009 р. № 529 «Про створення формулярної системи забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров’я»
Накази Міністерства Охорони Здоров’я «Про клінічні настанови відповідно до спеціальностей та профілів структурних підрозділів»
Наказ Міністерства Охорони Здоров’я від 11.08.2014 р. № 551 «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні»
Наказ Міністерства Охорони Здоров’я від 16.09.2011 р. № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів»
Наказ Міністерства Охорони Здоров’я від 28.03.1994 р. № 38 «Про організацію та проведення заходів по боротьбі з педикульозом»
Наказ Міністерства Охорони Здоров’я від 29.03.2002 р. № 117 «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників»
Наказ Міністерства Охорони Здоров’я від 30.08.2010 р. № 735 «Про затвердження примірних етапів реформування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги»
Наказ Міністерства Охорони Здоров’я від 01.08.2011 р. № 454 «Про затвердження Конвенції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров’я в Україні на період до 2020 року»
Наказ Міністерства Охорони Здоров’я від 18.12.2000 р. № 204-о «Про затвердження Галузевих правил внутрішнього трудового розпорядку»
Наказ Міністерства Охорони Здоров’я від 23.02.2012р. № 130 «Про затвердження Примірного переліку лабораторних досліджень, що виконують при наданні первинної медичної допомоги населенню»
Наказ Міністерства Охорони Здоров’я від 05.10.2011 р. № 646 «Про затвердження нормативно-правових актів Міністерства Охорони Здоров’я України щодо реалізації Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві»
Наказ Міністерства Охорони Здоров’я від 04.11.2011 р. № 756 «Про затвердження Порядку вибору та зміни лікаря первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та форм первинної облікової документації»
Наказ Міністерства Охорони Здоров’я від 23.02.2001 р. № 72 «Про затвердження окремих документів з питань сімейної медицини»
Наказ Міністерства Охорони Здоров’я від 23.07.2001 р. № 303 «Про організацію роботи закладів (підрозділів) загальної практики – сімейної медицини»
Наказ Міністерства Охорони Здоров’я від 27.08.2010 р. № 728 «Про диспансеризацію населення»
Наказ Міністерства Охорони Здоров’я від 31.12.2009 р. № 1086 «Про затвердження форми первинної облікової документації № 063-2/о «Інформована згода та оцінка стану здоров’я особи або дитини одним з батьків або іншим законним представником дитини на проведення щеплення або туберкулінодіагностики» та Інструкції щодо її заповнення»
Наказ Міністерства Охорони Здоров’я від 21.08.2014 р. № 586 «Про затвердження Примірних штатних нормативів центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та його структурних підрозділів»
Наказ Міністерства Охорони Здоров’я від 27.12.2013 р. № 1150 «Про затвердження Примірного табеля матеріально - технічного оснащення Центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та його підрозділів»
Наказ Міністерства Охорони Здоров’я від 07.08.2015 р. № 494 «Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуск, використання, та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я»
Наказ Міністерства Охорони Здоров’я від 19.07.2005 р. № 360 (із змінами) «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог – замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення. Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів»
Розпорядження голови обласної державної адміністрації керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 12.11.2015р. № 635 «Про забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання»
Затверджений Комітетом з економічних реформ при Президентові України «Програма економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»
ДБН В.2-10-2001 «Будинки і споруди заклади охорони здоров’я»
Методичні рекомендації затвердженні Міністерством Охорони Здоров’я від 29.03.2012 р. «Організація надання невідкладної медичної допомоги у Центрі первинної медико-санітарної допомоги»
Та інші нормативні акти