ОФОРМЛЕННЯ ПЕНСІЇ, НА ЩО ЗВЕРНУТИ УВАГУ

Згідно з Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» система пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох рівнів: солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, накопичувальна  система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та система недержавного пенсійного забезпечення.

Солідарна система базується на виплаті пенсій і наданні соціальних послу за рахунок коштів Пенсійного фонду України. Закон визначає такі види пенсій  у цій системі:

пенсія за віком;

пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання(у тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства);

пенсія у зв’язку зі втратою годувальника.

Строки звернення за призначенням пенсії

Заяву про призначення пенсії за віком застрахована особа може подавати не раніше , ніж за місяць до досягнення пенсійного віку. Згідно з Порядком подання та оформлення документів для призначення(перерахунку) пенсій, затвердженого Постановою Правління ПФУ від 25.11.2005 №22-1 , (надалі-Порядок) звернення за призначенням пенсії може здійснюватися в будь-який час після виникнення права на пенсію, але не раніше, ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.

Куди звертатися за оформленням пенсії

По-перше, давно відійшли в минуле часи прив’язки майбутнього пенсіонера до управління Пенсійного фонду в районі проживання. Нині заяву на призначення пенсії та пакет документів можна подати в будь-якому відділенні Фонду України.

Тобто, якщо ви перебуваєте у дітей, родичів, друзів а прописані в рідному місті чи селі, їхати й подавати документи саме туди не потрібно, Це можна зробити в місцевому відділенні  Фонду. Навіть більше, сьогодні в Україні діє мережа віддалених робочих місць при об’єднаних територіальних громадах, центрах надання адміністративних послуг, куди можна звернутися.

Подати заяву на призначення пенсії можна не виходячи з дому - з особистого кабінету веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України. Як зайти в кабінет вказано в мережі Інтернет, варто лише задати запит: «Як користуватись особистим кабінетом веб-порталу електронних послуг».

Залежно від того, оформляє пенсію той, хто працює чи не працює, Порядком передбачаються два варіанти звернення із заявою про призначення пенсії. Непрацюючим громадянам необхідно звернутися до органу, що призначає пенсію за місцем проживання(реєстрації). До речі, не обов’язково звертатися особисто: із Законом, і Порядком передбачається право оформити пенсію через свого представника, надавши йому нотаріальне доручення. Для тих, хто працює, Порядком передбачено подання заяви про призначення пенсії до управління ПФУ через уповноважену  посадову особу підприємства, установи, організації, де працює цей громадянин (зазвичай бухгалтерія та відділ кадрів). Зрозуміло за бажанням працівник може подати заяву і особисто за місцем проживання.

Перелік документів

Документи, необхідні для призначення пенсії, можуть бути подані як в оригіналах , так і в нотаріально засвідчених копіях (або завірені адміністрацією підприємства, що подає документи заявника на призначення пенсії, чи органом, що призначає пенсію). Однак документи про стаж, вік та заробітну плату подаються лише в оригіналах. Якщо підтвердженням страхового стажу є трудова книжка, подається її копія, засвідчена адміністрацією підприємства за місцем останньої роботи, або органом, що призначає пенсію.

Для оформлення пенсії за віком необхідно зібрати наступні документи:

заява-бланк такої заяви надається працівниками Пенсійного фонду України та заповнюється заявником по паспорту безпосередньо в момент подачі документів;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу та його копія;

довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера;

трудова книжка або документи про стаж, визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим Постановою КМУ від 12.08.19936 №637, та їхні копії;

довідка про заробітну плату за період страхового стажу до 01.07.2000р., а починаючи з 01.07.2000р.-індивідуальні відомості про застраховану особу, що видаються відділом персоніфікованого обліку за формою.

Потрібно зазначити, що кожен випадок індивідуальний, тому необхідно подати довідку про заробітну плату за якомога більший період своєї трудової діяльності. Маючи такі дані, Пенсійний фонд України, за допомогою відповідного програмного забезпечення , визначить найкращі 60 календарних місяців заробітної плати. На сьогоднішній день законодавство також дозволяє проводити розрахунок пенсії без врахування 60 календарних місяців до 01.07.2000р. Якщо такий варіант буде більш вигідним для пенсіонера то розрахунок пенсії йому буде проведено без врахування довідки про заробітну плату;

документи про надання особливого статусу особі, наприклад «чорнобильське» посвідчення;

кольорова фотокартка 4х6-необхідна для оформлення пенсійного посвідчення.

Для оформлення пенсії по інвалідності

Орган Пенсійного фонду України додає виписку з акту медико-соціальної експертної комісії(МСЕК).

Для оформлення пенсії у зв’язку з втратою годувальника необхідно надати додатково наступні документи:

свідоцтво про народження або паспорт непрацездатного члена сім’ї, якому призначається пенсія, та їхні копії;

довідка про склад сім’ї померлого годувальника , що засвідчують родинні стосунки члена сім’ї з померлим годувальником;

свідоцтво органу РАГС про смерть годувальника;

документи про вік померлого годувальника;

довідки загальноосвітніх закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних , вищих навчальних закладів, про те, що непрацездатні члени сім’ї померлого годувальника навчаються за денною формою навчання;

документ про перебування членів сім’ї на утриманні померлого годувальника.

Процедура розгляду заяви про оформлення пенсії

У разі якщо наданих документів достатньо для визначення права на пенсію, приймається рішення про призначення пенсії за наявними документами та пенсійна справа терміново передається на виплату. У разі, якщо до заяви про призначення пенсії додані не всі необхідні документи, управління Пенсійного фонду письмово повідомляє заявника про те, які документи необхідно подати додатково, про що в заяві про призначення пенсії робиться відповідний запис.

Термін розгляду заяви

Пенсію призначають із дня звернення, тобто із дня написання заяви, протягом 10 днів, якщо всі документи в порядку. Утім, якщо документи, яких не вистачає, ви принесете протягом трьох місяців, то день призначення пенсії не зміниться. На це варто звертати увагу, щоб не втратити періоду, за який пенсію має бути виплачено.

Яким документом посвідчується призначення пенсії

Документом, який підтверджує призначення пенсії, є пенсійне посвідчення, що видається органом пенсійного фонду. За бажанням пенсіонера йому видається виписка з розпорядження про призначення (перерахунок ) пенсії з інформацією про періоди страхового стажу та заробітної плати (доходу), які враховані при розрахунку пенсії