Про сімейні форми виховання

У Донецькій області понад 900 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, чекають на усиновлення, понад 500 дітей з інтернатних закладів області мають бути влаштовані до сімейних форм виховання (усиновлення, опіка, піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу).

Усиновлення — це прийняття усиновлювачем у свою сім’ю дитини на правах сина або дочки, що здійснене на підставі рішення суду.
Усиновлювачем дитини може бути дієздатна особа віком не молодша двадцяти одного року, за винятком, коли усиновлювач є родичем дитини.
Усиновлювачем може бути особа, що старша за дитину, яку вона бажає усиновити, не менш як на п'ятнадцять років
Громадяни України, які бажають усиновити дитину, звертаються з письмовою заявою про взяття їх на облік кандидатів в усиновлювачі до служби у стравах дітей за місцем проживання Дитина, яка усиновлена, зберігає права на пенсію, інші соціальні виплаті, а також на відшкодування шкоди у зв’язку з втратою годувальника, які вона мала до усиновлення.
Особа, яка усиновила дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, має право:
на грошову допомогу при усиновленні дитини у розмірі як при народженні першої дитини При усиновленні двох і більше дітей розмір допомоги не змінюється;
на отримання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
на отримання одноразової оплачуваної відпустки тривалістю 56 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (при усиновленні дитини вікам старше трьох років);
на отримання щорічної оплачуваної відпустки тривалістю 10 календарних днів.

Встановлення опіки (піклування) — влаштування дитини в сім'ю громадян України, які, переважно перебувають у родинних стосунках.
Опіка, піклування встановлюється над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування
Опіка встановлюється над дитиною, яка не досягла чотирнадцяти років, а піклування — над дитиною у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років. Якщо дитина досягла 14-річного віку, особа, яка виконувала обов'язки опікуна, стає піклувальником.
Опікуном, піклувальником дитини може бути за її згодою повнолітня дієздатна особа.
При призначенні дитині опікуна або піклувальника органом опіки та піклування враховуються особисті якості особи, її здатність до виховання дитини, ставлення до неї, а також бажання самої дитини.
Опікуном, піклувальником призначається переважно особа, яка перебуває у сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними, можливості особи виконувати обов'язки опікуна чи піклувальника.
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначається особам, визначеним в установленому порядку опікунами чи піклувальниками дітей. Розмір такої допомоги має дорівнювати розміру, що становить два прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку (прим.).

Прийомна сім'я (ПС)—сім'я або окрема особа, що добровільно бере на виховання та спільне проживання від, одного до чотирьох дітей.
Влаштування дітей у прийомну сім'ю проводиться з урахуванням віку прийомних батьків та дітей, щоб на час досягнення обома прийомними батьками пенсійного віку всі прийомні діти досягли віку вибуття з прийомної сім’ї. У разі досягнення пенсійного віку одним з прийомних батьків час перебування дітей визначається за віком молодшого з батьків. В окремих випадках за згодою сторін прийомна сім’я маже функціонувати і після досягнення прийомними батьками пенсійного віку, але не більше ніж протягом п'яти років.
До прийомної сім’ї влаштовуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають на обліку за місцем створення прийомної сім’ї.
Фінансування прийомних сімей здійснюється за рахунок державного бюджету.
Розмір щомісячної державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку (прим. 1).
Одному з прийомних батьків виплачується грошове забезпечення. Порядок призначення і виплат грошового забезпечення визначається Кабінетом Міністрів України.

Дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ) — окрема сім'я що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, які беруть на виховання та спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
Загальна кількість дітей у ДБСТ не повинна перевищувати 10 осіб, враховуючи рідних.
Влаштування дітей у ДБСТ проводиться з урахуванням віку батьків-вихователів та дітей за умови, що на час досягнення обома батьками-вихователями пенсійного віку всі вихованці досягли віку вибуття з дитячого будинку сімейного типу. У разі досягнення пенсійного віку одним з батьків-вихователів час перебування дітей визначається за віком молодшого з батьків. В окремих випадках за згодою сторін ДБСТ може функціонувати і після досягнення батьками-вихователями пенсійного віку, але не більше ніж протягом п’яти років.
До ДБСТ влаштовуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають на обліку за місцем створення ДБСТ.
Батькам-вихователям ДБСТ виплачується грошове забезпечення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Фінансування дитячого будинку сімейного типу здійснюється за рахунок видатків державного бюджету в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Розмір державної соціальної допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку (прим. 1).
Період, протягом якого батьки-вихователі були зайняті у ДБСТ вихованням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зараховується до загального трудового стажу.

Примітка 1:
Прожитковий мінімум згідно в Законом України «Про Державний бюджет на 2018 рік» становить:

для дитини віком до 6 років
з 01 січня 2018 року—1492 гри,
з 01 липня 2018 раку—1559 грн.
з 01 грудня 2018 року – 1626 грн.

для дітей віком від 6 до 18років
з 01 січня 2018 року —1860 гри,
з 01 липня 2018 раку—1944 грн.
з 01 грудня 2018 року – 2027 грн.

Патронат над дитиною – це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин.
Патронатним вихователем може бути громадянин України, який має досвід, виховання дитини, відповідні житлові умови для надання послуг з догляду, виховання та реабілітації дитини у своєму помешканні.
Патронатний вихователь не може суміщати патронат над ДИТИНОЮ з іншими видали діяльності, які будуть перешкоджати якісному виконанню умов договору. Вік патронатних батьків: для мам-від 35 до 60 років, для тат від-35 до 65 років.
Патронатні батьки повинні пройти співбесіду і відповідне навчання з фахівцями. Патронатна сім'я буде отримувати зарплату. Один з патронатних батьків повинен бути безробітним, оскільки основною роботою стає опіка над дитиною. Відповідно йому або їй буде нараховуватися стаж. Розмір грошового забезпечення в період перебування дитини в сім'ї становить п’ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб на місяць, а в період між влаштуванням дітей - півтора прожиткових мінімуми (прим. 2).
Плюс на кожну дитину буде надаватися соціальна допомога два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку (прим. 1).

Примітка 2:
Прожитковий мінімум згідно Законом України «Про Державний бюджетна 2018 рік» для працездатних осіб становить:
з 1 січня 2018 року – 1762 грн., з 1 липня 2018 року – 1841 грн, з 1 грудня 2018 року – 1921 грн.