Проводимо експертизу цінності документів

Працівниками архівного відділу райдержадміністрації щоденно надається методична та практична допомога сільським радам, які після об’єднання територіальних громад будуть ліквідовані, з питань упорядкування справ постійного строку зберігання, кадрових питань (особового складу), документів тривалого (понад 10 років) зберігання, складання актів про знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду. Таку роботу розпочато з Криворізької сільської ради, яка незабаром стане центром об’єднаної територіальної громади.

29 листопада 2019 року начальник архівного відділу райдержадміністрації Любов Чамор та головний спеціаліст Олена Гурева відвідали Добропільську сільську раду, де провели експертизу управлінських документів, що відклалися в раді та її виконавчому комітеті з 2013 по 2018 роки. Керівництву та працівникам сільської ради вказано на суворе дотримання вимог діловодства при упорядкуванні справ та якісне оформлення справ, описи яких будуть направлені на розгляд експертно-перевірної комісії державного архіву Донецької області.
Роботи дуже багато, але вона має бути виконана на високому та професійному рівні, що забезпечить в подальшому історичну цінність документів та соціальний захист населення з різнопланових питань. Рекомендовано придбати архівний картонаж для зберігання справ та підготовку погосподарчих книг, документів нотаріальних дій тощо до подальшого передавання, з урахуванням чинного законодавства, до новоствореної громади.

ФОТО 29.11.2019

Архівний відділ райдержадміністрації