Удосконалимо номенклатуру справ

Всі сільські та селищна ради Добропільського району мають номенклатури справ, що погоджені експертно-перевірною комісією державного архіву Донецької області у 2016 році та мають юридичну силу до 2021 року.

За пропозицією головного наукового співробітника, голови експертно-перевірної комісії державного архіву Донецької області Широбокової Людмили Іванівни, 9 квітня 2019 року начальник архівного відділу райдержадміністрації Чамор Любов провела семінарське навчання з відповідальними особами за діловодство та архівну справу у сільських та селищній радах. В ході семінару обговорення статей проекту примірної номенклатури справ супроводжувалося донесенням елементів проведення експертизи цінності таких документів при упорядкуванні справ та складанні описів.

архив
Впродовж заходу приємно було спілкуватися з відповідальними особами, серед яких були і секретарі рад, що добре знаються в питаннях реєстрації актів цивільного стану, нотаріальних дій, військово-облікового столу тощо.
До примірної номенклатури внесено виправлення, зауваження та пропозиції, які на нашу думку, будуть враховані експертно-перевірною комісією державного архіву Донецької області.

Архівний відділ райдержадміністрації