Умови призначення пенсій за вислугу років

Коло осіб, які мають право на пенсію за вислугу років, визначено статтями 54 і 55 Закону «Про пенсійне забезпечення».

Пенсії за вислугу років призначаються при наявності певного стажу роботи за спеціальністю та за умови звільнення з роботи, що давала право на пенсію за вислугу років (у тому числі і з роботи за сумісництвом). Відповідно п.2-1 розділу XV Закона України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» особам, які на день набрання чинності Закону мають вислугу років та стаж, необхідний для призначення пенсії за вислугу років, передбачений статтями 52, 54 та 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення», пенсія за вислугу років призначається за їхнім зверненням.
Спеціальний стаж визначається по трудовій книжці (враховується і робота на 25%, 50% ставки), крім льотного складу. У разі, якщо із записів трудової книжки неможливо визначити право на пенсію, додатково надається уточнююча довідка закладу (установи).  До 01.01.2004 відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного) віку зараховується в стаж роботи за спеціальністю на тій посаді, на якій громадянин значиться відповідно до запису в трудовій книжці.
З 01.01.2004 відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного) віку зараховується за даними персоніфікованого обліку. Навчання за спеціальністю та період проходження строкової військової служби до спеціального стажу не зараховується.
Особам, які на день досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону 1058, працювали в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пунктів "е"-"ж" статті 55 Закону 1788, і мають страховий стаж (для чоловіків - 35 років, для жінок - 30 років) на таких посадах, а також якщо вони до цього не отримували будь-яку пенсію, при призначенні пенсії за віком виплачується грошова допомога, яка не підлягає оподаткуванню, у розмірі їх десяти місячних пенсій станом на день її призначення.