Змінено порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки

Зміни стосуються розширення переліку видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються за декларативним принципом.

Внесено зміни до:
- Перелік певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть здійснюватися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства;
- Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
Так, документи приведені у відповідність з чинним законодавством.
У Кабміні відзначають, що зміни будуть сприяти:
- скорочення переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, експлуатація (застосування) яких потребує наявності дозволів;
- розширення переліку машин, механізмів, устаткування, експлуатація яких може виконуватися суб'єктами господарювання на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства;
- спрощення адмінпослуг в електронній формі;
- розширення переліку видів робіт підвищеної небезпеки, які можуть виконуватися за декларативним принципом. Відповідні зміни передбачені постановою Кабміну від 7 лютого 2018 року.