ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ ОБЛАСНОЇ ПРОГРАМИ «УКРАЇНСЬКИЙ ДОНЕЦЬКИЙ КУРКУЛЬ» ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ!!!!

Згідно із розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 травня 2017 року № 466 право на одержання фінансової підтримки мають суб’єкти малого підприємництва, які:

1) зареєстровані та здійснюють діяльність на території Донецької області (крім населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження);
2) розробили або реалізують проекти, що відповідають пріоритетним напрямам соціально-економічного розвитку області та умовами яких передбачаються:
надання послуг у галузі житлово-комунального господарства;
надання медичних послуг населенню;
машинобудування, виробництво машин, устаткування, готових металевих виробів;
виробництво та переробка сільськогосподарської продукції (у тому числі створення міні-виробництв з переробки сільськогосподарської продукції);
вироблення швейних виробів та взуття (легка промисловість);
виробництво будівельних матеріалів;
виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування, приладобудування;
впровадження екологічних та енергозберігаючих технологій, виробництво продукції для енергозбереження;
освоєння та розроблення високотехнологічних виробів, впровадження інноваційних технологій, нових програмних продуктів;
модернізація, оновлення та придбання основних фондів.
Суб’єкти малого підприємництва, які бажають взяти участь у конкурсному відборі, протягом терміну, визначеного в оголошенні для подачі документів, подають до конкурсної комісії такі документи:
1) заяву на участь у конкурсному відборі;
2) бізнес-план з фінансово-економічним обґрунтуванням проекту, який повинен містити наступну інформацію:
назву, мету, вартість проекту, соціальні та екологічні наслідки його впровадження;
створення нових робочих місць за умови збереження наявного персоналу;
фінансово-економічні показники роботи учасника конкурсного відбору за попередній рік та останній звітний період поточного року;
фінансово-економічні показники ефективності проекту (фактичне збільшення обсягів виробництва, відрахувань до бюджету, досягнутий рівень рентабельності, термін окупності);
рівень заробітної плати працівників, що будуть працевлаштовані на нові робочі місця, та/або динаміка зміни рівня середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника;
впровадження енергозберігаючих заходів, їх обґрунтування та оцінка економічної ефективності від їх впровадження;
3) календарний план реалізації проекту;
4) довідку про банківські реквізити, видану банківською установою, у якій відкрито розрахунковий рахунок, та виписку за розрахунковими рахунками (у разі наявності), по яких проводились операції протягом 6 місяців, що передують даті подання документів;
5) довідки про відсутність простроченої заборгованості зі сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, внесків до фондів загальнообов’язкового соціального страхування, з виплати заробітної плати;
6) документ, що підтверджує статус учасника антитерористичної операції – для суб’єктів малого підприємництва - фізичних осіб – підприємців, які мають статус учасника антитерористичної операції;
7) документ, що підтверджує статус внутрішньо переміщеної особи – для суб’єктів малого підприємництва - фізичних осіб – підприємців, які мають статус внутрішньо переміщеної особи;
8) довідку про отримані доходи з моменту реєстрації підприємницької діяльності – для суб’єктів малого підприємництва, які розпочали підприємницьку діяльність не раніше 2015 року.
Також із внесеними змінами до заходів щодо забезпечення виконання завдань Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Донецькій області на 2017 – 2018 роки, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27 березня 2017 року № 266 (із змінами) 70% суми фінансової підтримки надаватиметься за рахунок коштів обласного бюджету, 30 % - за рахунок коштів бюджетів районів/міст обласного значення/об’єднаних територіальних громад за місцем фактичного провадження суб’єктом малого підприємництва господарської діяльності (реалізації проекту). Фінансова підтримка надаватиметься за умови співфінансування суб’єктом малого підприємництва у розмірі 10% витрат на реалізацію проекту. Для суб’єктів малого підприємництва - фізичних осіб-підприємців, які мають статус учасника антитерористичної операції, суб’єктів малого підприємництва-фізичних осіб–підприємців, які мають статус внутрішньо переміщеної особи, суб’єктів малого підприємництва, які розпочали підприємницьку діяльність не раніше 2017 року, відсоток співфінансування проекту за рахунок власних коштів встановлюється у розмірі 0%».
За більш детальнішою інформацією звертатися до відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації за адресою: м. Добропілля, вул. Московська, буд. 1, каб. №17 або за тел. 2-81-60.

Картинка