ПОВІДОМЛЕННЯ про модульну амбулаторію

Про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті «Внесення змін до Детального плану території для будівництва модульної амбулаторії в межах населеного пункту с.Криворіжжя, вул.Центральна, 103а Добропільського району Донецької області»
1. Мета, склад та зміст проекту внесення змін до детального плану території.
Проект внесення змін до Детального плану території для будівництва модульної амбулаторії в межах населеного пункту с.Криворіжжя, вул.Центральна, 103а Добропільського району Донецької області розроблений у зв’язку з встановленням дизель-генераторної станції. Мета розроблення детального плану, відповідно до завдання на розробку детально плану території:
1. Подальше розроблення землевпорядної документації;
2. Набуття земельних ділянок у власність чи користування;
3. Будівництво модульної амбулаторії;
4. Визначення функціонального та цільового призначення території та земельних ділянок, в межах ДПТ.
Детальний план складається із пояснювальної записки, додатків та графічних матеріалів. В проекті дана оцінка існуючої ситуації території та визначені: основні принципи планування та забудови території.
2. Основні техніко-економічні показники:
Площа земельної ділянки складає 0,0007 га.
3. Відомості про замовника та розробника детального плану території та підстави розроблення.
Детальний план розроблений на підставі рішення сесії Криворізької сільської ради від 27.05.2019 №VІІ/43-10 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення дизель-генераторної станції в межах населеного пункту с.Криворіжжя Добропільського району Донецької області».
Замовником розроблення проекту є Криворізька сільська рада.
Розробником – ФОП Віх О.В., кваліфікаційний сертифікат від 22.07.2013 серія АА № 001706.
4. Інформація про місце і строки ознайомлення з внесенням змін до Детального плану території:
З проектом детального плану території можна ознайомитися з 10.10.2019 по 10.11.2019 в будівлі Криворізької сільської ради за адресою: с.Криворіжжя, вул. Центральна; буд. 103; а також на офіційному веб-сайті Криворізької сільської ради http://kryvorizka.rada.org.ua в розділі «Оголошення».

5. Інформація про посадову особу, відповідальну за організацію розгляду пропозицій:
Криворізький сільський голова Удовик Ріта Володимирівна (с.Криворіжжя, вул. Центральна; буд. 103, тел.0502597793.

6.Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій:
Пропозиції до проекту приймаються в строки з 10.10.2019 по 10.11.2019 у письмовому вигляді за адресою: с.Криворіжжя, вул. Центральна; буд. 103, тел. (06277)95-1-38. Пропозиції потрібно подавати у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання, особистим підписом. Вони повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.