Про внесення змін до рішень про встановлення місцевих податків і зборів

Верховною Радою України прийнято закони України від 20.12.2016 №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» та від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», якими внесено зміни до податкового законодавства. 
Зокрема:
- встановлено мінімальний граничний розмір земельного податку для земель сільськогосподарських угідь не менше 0,3 відсотка від нормативної грошової оцінки;
- встановлено ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, по яких не проведено нормативну грошову оцінку, не більше 5 відсотків, а для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3 відсотка та не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;
- зменшено вдвічі граничний розмір ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у зв’язку зі збільшенням у 2017 році розміру мінімальної заробітної плати до 3200 гривень;
- змінено мінімальний розмір орендної плати за землі державної та комунальної власності – він не може бути менше розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території;
- у зв’язку із змінами до ставок місцевих податків і зборів у 2017 році органи місцевого самоврядування можуть прийняти рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів без врахування вимог до порядку оприлюднення проектів таких рішень до 15 липня року, що передує бюджетному періоду.
На підставі вищевикладеного, Добропільська ОДПІ, з метою наповнення місцевих бюджетів, пропонує головам сільських рад негайно внести зміни до рішень про встановлення відповідних місцевих податків і зборів та привести їх у відповідність з діючим податковим законодавством. 


Додаток: порівняльна таблиця ставок земельного податку

 

Ситуація на ринку праці за січень - лютий 2017 року