Ситуація на ринку праці за січень - серпень 2017 року

Протягом січня - серпня 2017 року до Добропільського міського центру зайнятості для укомплектування були наявні 678 вакансій, у тому числі: для робітників – 419, для службовців – 142 та 117 – для осіб, які не мають спеціальної підготовки.
Упродовж січня - серпня 2017 року соціальними послугами з працевлаштування служби зайнятості скористалися 991 безробітний мешканець міста та

району, у тому числі 445 – молодь у віці до 35 років (44,9%), 393 - особи з числа безробітних, які мали додаткові гарантії щодо сприяння працевлаштуванню.
Основні зусилля центру зайнятості спрямовані на реалізацію заходів активної політики зайнятості, розширення спектра та підвищення якості надання соціальних послуг.
За січень - серпень 2017 року за сприянням Добропільського міського центру зайнятості були працевлаштовано 521 особу (рівень працевлаштування становить 37,3%), у тому числі безробітні – 379 осіб, молодь у віці до 35 років з числа безробітних – 175 осіб (46,2% від загальної кількості працевлаштованих), 126 безробітних осіб з числа тих, які мали додаткові гарантії, працевлаштовані за сприянням служби зайнятості (33,2%).
Протягом січня - серпня 2017 року у громадських та роботах тимчасового характеру взяли участь 367 осіб (громадські роботи – 112 осіб).
За направленням служби зайнятості професійне навчання проходили 225 безробітних. Рівень охоплення професійним навчанням складає 22,7%.
Створення нових робочих місць, є одним з ключових факторів економічного розвитку міста та району. Законом України «Про зайнятість населення» передбачено надання роботодавцям багатьох пільг: у роботодавців, які створюють нові робочі місця, з'явилася можливість отримати компенсації зі сплати єдиного соціального внеску, 23 роботодавця, які працевлаштували 50 безробітних, у звітному періоді скористалися цією пільгою.
Добропільським міським центром зайнятості організовано і проводиться надання безоплатних консультаційних послуг з питань організації та провадження підприємницької діяльності з залученням працівників органів державної влади. Протягом звітного періоду надано 21 консультацію.
Протягом звітного періоду 1 особа отримала ваучер для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці.
У січні - серпні 2017 року на обліку в центрі зайнятості, як безробітні, перебувала 91 особа з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), 49 осіб мали право на отримання допомоги по безробіттю. Працевлаштовано 34 особи, 18 осіб проходили профнавчання, працевлаштовані після закінчення навчання 16 осіб, 20 осіб брали участь у тимчасових роботах. Станом на 1 вересня 2017 р. на обліку перебуває 23 особи з числа ВПО.
Станом на 1 вересня 2017 року на обліку в центрі зайнятості перебуває 277 безробітних громадян. Серед них 193 особи складають жінки; 84 особи – чоловіки; 92 особи – молодь; 132 – особи, які належать до соціально вразливих категорій населення. Із загальної чисельності безробітних 72 особи проживають у сільській місцевості (205 – у місті).
Велика увага приділяється профорієнтаційній роботі з випускниками шкіл, які стоять перед вибором професійної діяльності. Протягом січня - серпня 2017 року проведені «Уроки вибору професії» з використанням профорієнтаційного терміналу - 10 заходів, в яких прийняли участь 279 учнів, без використання профорієнтаційного терміналу - 7 заходів, в якому прийняли участь 151 учень; 3 заходи «День відкритих дверей центру зайнятості» для учнів загальноосвітніх шкіл, взяли участь 69 осіб; один профінформаційний груповий захід, в тому числі для молоді, взяли участь 40 осіб; 2 професіографічні екскурсії, були присутні 28 учнів, 2 профінформаційних семінари для батьків майбутніх випускників, взяли участь 84 особи. Проведені 2 виїзні акції у школу та шкільний табір з використанням мобільного центру профорієнтації, взяли участь 66 осіб молодшого шкільного віку.
Діяльність служби зайнятості і в подальшому зорієнтована на надання адресних послуг безробітним громадянам, забезпечення роботодавців кваліфікованими працівниками, підвищення конкурентоспроможності населення.