ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ - ПІДПРИЄМЦЯМ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ЗВІТУВАННІ!!!

Добропільське об’єднане управління Пенсійного фонду України з метою забезпечення соціальних прав громадян у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, нагадує фізичним особам – підприємцям наступне: розділом ІІІ Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 (зі змінами) (далі - Порядок), передбачено надання до органів доходів і зборів звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (за формою Додаток 5) фізичними особами – підприємцями, у тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, один раз на рік до 10 лютого року, що настає за звітним періодом; особами, які провадять незалежну професійну діяльність, один раз на рік до 01 травня року, що настає за звітним періодом. Крім того, розділом ІІ Порядку зазначено, якщо останній день строку подання звіту припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем подання його вважається перший після нього робочий день
Звертаємо увагу, що вищевказана звітність подається із урахуванням норм Порядку у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.05.2018 № 511.
Ненадання або несвоєчасне надання звітності призведе до втрати фізичними особами - підприємцями страхового стажу, необхідного для отримання гарантованих державою соціальних виплат.