10.02.2020 відбулась апаратна нарада під головуванням в. о. начальника управління Н.Пітик з керівниками структурних підрозділів.

10.02.2020 – в.о. начальника управління Н.Пітик взяла участь в апаратній нараді при голові Добропільської райдержадміністрації О.Баранника.

10.02.2020 – в.о. начальника управління Н.Пітик взяла участь у засіданні комісії Добропільської райдержадміністрації з питань призначення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

На виконання доручення Прем’єр-міністра України О.Гончарука від 22.01.2020 № 2313/0/1-20 головний спеціаліст фінансово-економічного відділу Добропільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області Шабанова О.М. спільно із представниками ГУ Держпраці у Донецькій області, Добропільського міського центру зайнятості та Покровсько-Добропільського управління ГУ ДПС у Донецькій області провели інформаційно-роз’яснювальну роботу серед суб’єктів господарювання у сфері торгівлі та організації харчування щодо неприпустимості допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин, розповсюджені листівки «Допоможи своєму майбутньому».

На виконання Плану заходів щодо координації спільних дій органів Держпраці у Донецькій області, Державної фіскальної служби у Донецькій області, Спеціалізованої Державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Донецьку Міжрегіонального Головного управління Державної фіскальної служби та Пенсійного фонду України від 30.06.2016 управлінням проводиться аналіз відомостей з реєстру застрахованих осіб для опрацювання питань легалізації ринку праці та захисту прав застрахованих осіб.
Станом на 01.01.2020 року (згідно наданої звітності за жовтень 2019 року) кількість страхувальників, які нараховують найманим працівникам заробітну плату на рівні та менше мінімальної – 308, кількість застрахованих осіб із заробітною платою на рівні або менше мінімальної 1679 осіб.
Для контролю за дотриманням роботодавцями законодавства про оплату праці та забезпечення соціального захисту найманих працівників управлінням систематично проводиться робота по виявленню фактів:
• наявності застрахованих осіб, які мають єдине (одне) місце роботи і заробітна плата на рівні або менше мінімальної;
• зменшення штатної чисельності працівників;
• збільшення чисельності працівників, які виконують роботу (надають послуги) за договорами ЦПХ;
• збільшення на 20 та більше відсотків кількості застрахованих осіб з ознакою «неповний робочий час»;
• наявності страхувальників, у яких протягом року не підвищувалась заробітна плата або сума підвищення становить менше суми нарахованої індексації;
• щодо страхувальників, по яких у застрахованих осіб відсутні нарахування заробітної плати у звітному місяці (відпустка без збереження заробітної плати без дотримання вимог Кодексу Законів про працю та Закону України "Про відпустки");
• наявності страхувальників, по яких виявлено розбіжності по найманих працівниках між даними Повідомлення про прийняття працівника на роботу та даними про початок трудових відносин та про нарахування заробітної плати за місяць, в якому розпочато трудові відносини, відображеними у звітності по єдиному соціальному внеску;
• наявності страхувальників, які у звітному місяці за даними поданих звітів недотримались вимог частини 5 статті 8 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;
• наявності страхувальників, у яких у звітності по єдиному внеску відображені дані про початок трудової діяльності працівника та відсутнє повідомлення про прийняття на роботу.

Про факти порушень законодавства про працю управлінням протягом 2019 року надана інформація:
- до Головного управління державної податкової служби у Донецькій області по 198 суб’єктах господарювання;
- до Головного управління Держпраці у Донецькій області по 198 суб’єктах господарювання;
- до соціальних партнерів по 6 суб’єктах господарювання;
- до органів влади та місцевого самоврядування по 409 суб’єктах господарювання.
Для підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати утворені міжвідомчі робочі групи з питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати (далі – робочі групи) на території міста Добропілля, Добропільського та Олександрівського районів, Шахівської та Олександрівської ОТГ.

Протягом 2019 року проведено 36 засідань робочих груп, на які було запрошено 317 та заслухано 215 керівників юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
За результатами проведеної роботи:
- 69 суб’єктів господарювання збільшили розмір заробітної плати 138 найманим працівникам (крім того, 3 суб’єкти господарювання прийняли на роботу 3-х застрахованих осіб, 1 суб’єкт господарювання перевів одну застраховану особу на повний робочий час), приріст фонду оплати праці працівників склав 98756,07 грн. та додатково отримано до бюджету єдиного соціального внеску 21726,34 грн.;
- по виявлених фактах порушення вимог ч.5 ст.8 Закону України №2464 щодо сплати єдиного соціального внеску в розмірі не менше мінімального донараховано єдиного соціального внеску у сумі 1113,30 грн. (по 5 застрахованих особах зарахований страховий стаж після наданої виправленої звітності).

Крім цього, з метою підвищення мінімальної заробітної плати, недопущення скорочення чисельності та звільнення працівників, переведення їх на режим неповного робочого часу, дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства про працю Добропільським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Донецької області проведена широка інформаційно-роз’яснювальна робота, а саме:
1. щоквартальне анонімне анкетування різних категорій громадян з питань відношення до нелегальної зайнятості, що дало можливість зробити конкретні висновки з якою категорією населення необхідно активно працювати;
2. зустрічі з учнівською молоддю, флеш-моби та квест-ігри – 170;
3. зустрічі з ветеранськими та громадськими організаціями – 22;
4. лекції для безробітних – 2;
5. робочі наради з представниками бізнесу, семінари, зустрічі з соціальними партнерами - 3;
6. розміщено на Веб-ресурсах 6 інформацій;
7. надано консультацій 610 фізичним та юридичним особам, розміщені роз’яснення на стендах органів влади – 24;
8. виготовлено та розповсюджено буклетів та листівок - 5875;
9. на зустрічах за місцем проживання та в трудових колективах, яких проведено 223 зустрічі, темі легалізації зайнятості завжди приділяється належна увага;
10. запроваджена нова форма діалогу з громадськістю через газету "Новий шлях" - День відкритого листа з питань легальної зайнятості, завдяки чому громадяни можуть, в тому числі і анонімно, звернутись за консультацією та отримати відповідь через газету.

Результатом проведеної роботи стало:
- кількість суб’єктів господарювання, у яких наявні факти виплати заробітної плати у мінімальному та нижче мінімального розміру, в порівнянні з січнем 2019 року, зменшилась на 32;
- зменшення кількості застрахованих осіб, які отримують заробітну плату на рівні і нижче мінімального розміру, в порівнянні з січнем 2019 року, на 338 осіб.

Сумісно зі спеціалістами ГУ Держпраці у Донецькій області проведена інформаційно-роз’яснювальна робота, якою охоплено 61 суб’єкта господарювання щодо привілеїв офіційного працевлаштування. В результаті проведених заходів 2 суб’єкти господарювання працевлаштували 3 застраховані особи.
Сумісно з Покровсько-Добропільським управлінням Головного управління державної податкової служби у Донецькій області легалізовано 322 робочих місця, додатково надійшло єдиного соціального внеску 8007,2 тис. грн.
В результаті проведеної роботи 234 суб’єкти господарювання підвищили заробітну плату 410 застрахованим особам, приріст фонду оплати праці склав 349,8 тис. грн., додатково до бюджету ПФУ надійшло ЄСВ у розмірі 77,0 тис. грн.


Також управлінням проводиться ретельний аналіз суб’єктів господарювання, які не підвищували заробітну плату, або сума підвищення становила менше суми нарахованої індексації. Так, у 2019 році 160 страхувальників не підвищували заробітну плату 275 застрахованим особам.

Управлінням направлені листи суб’єктам господарювання «Про надання пояснень», проведені індивідуальні бесіди та надані консультації у телефонному режимі. На офіційних веб-сайтах міста та району, сторінці Фейсбук опублікована стаття «До уваги суб’єктів господарювання».
Станом на 01.01.2019 року 63 страхувальника (або 39,4% від загальної кількості) нарахували та відобразили в звітності додаток 4 за листопад 2019 індексацію заробітної плати 123 застрахованим особам (або 45 % від загальної кількості), додатково отримано єдиного соціального внеску до бюджету ПФУ у розмірі 7351,74 грн. Робота в даному напрямку триває.

Заступник начальника фінансово- економічного відділу                                                                               О.СОКОЛОВА

08.01.2020 – в.о. начальника управління Н.Пітик взяла участь в апаратній нараді при голові Добропільської райдержадміністрації О.Баранника.

08.01.2020 – заступник начальника відділу обслуговування громадян № 1 К. Шевелєва надала консультації мешканцям Світлівської сільської ради на віддаленому робочому місці.

10.01.2020 – начальник відділу обслуговування громадян № 1 Н.Хничова провела виїзний прийом громадян та зустріч з трудовим колективом Білозерської міської ради.

УВАГА! Для забезпечення виконання Стандартів якості обслуговування громадян в управлінні працює «електронна черга», яка допомагає поліпшити умови та якість надання послуг з питань пенсійного забезпечення.

За минулий тиждень:
- до керівництва управління на особистий прийом звернулось 5 осіб;
- працівники юридичного відділу взяли участь у 3 судових засіданнях по захисту прав ПФУ як державного органу;
- відділом обслуговування громадян № 1 зареєстровано 287 звернень, що на 24,1 % менше, ніж за попередній тиждень (378 звернень). Прийнято: 40 заяв на перерахунок пенсій, 28 – на первинне призначення пенсії, за виготовленням пенсійного посвідчення звернулось 7 осіб, 1 особа звернулась за виготовленням електронного пенсійного посвідчення, 1 – про взяття на облік ВПО, прийнято 1 заяву на поновлення виплати пенсії;
- на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за тиждень зареєстровано 17 осіб; прийнято 11 заяв на смс-інформування;
- кількість громадян, які отримали консультації та надали необхідні документи за допомогою електронної черги, складає 9.

З 09 по 13 грудня 2019 року в Україні проходить Всеукраїнський тиждень права – масштабна серія заходів, покликаних сприяти підвищенню правової освіченості та правової свідомості громадян.
Кожна людина від свого народження володіє певними правами і свободами, які вона може реалізувати у своєму житті з віком. Безперечно кожний має знати свої права і свободи, вміти користуватися ними, задовольняючи при цьому свої потреби, духовно і матеріально збагачуючись та розвиваючись, і одночасно своєю правомірною поведінкою сприяти консолідації та розвитку в різних сферах своєї держави. Держава у свою чергу забезпечує наявність, гарантію і захист у разі порушення основних прав і свобод, притаманних людині і громадянину. Така взаємодія та взаємовплив сприяє розвитку як самою людини, так і держави. Організація роботи із зверненнями учасників та членів сімей АТО, внутрішньо переміщених осіб взята на особливий контроль з дотриманням встановленого графіку особистого прийому громадян.

Добропільське об’єднане управління Пенсійного фонду України з метою забезпечення соціальних прав громадян у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, нагадує фізичним особам – підприємцям наступне: