ЗАКОН УКРАЇНИ

Про доступ до публічної інформації

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32, ст. 314)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 4652-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208
№ 4711-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 14, ст.89
№ 224-VII від 14.05.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.132
№ 1700-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 49, ст.2056
№ 319-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 25, ст.192}

Цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Публічна інформація

1. Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Порядок денний  09.02.2015

Порядок денний  15.03.2016

Порядок денний  12.04.2016  

Порядок денний  13.05.2016   

Порядок денний  16.05.2016  

Порядок денний  08.11.2016  

Порядок денний  23.11.2016 

Порядок денний  17.02.2017 

Порядок денний  16.05.2017 

Порядок денний  13.06.2017 

Порядок денний  12.09.2017 

Порядок денний 13.02.2018

Порядок дений колегії на 23.02.2016

Порядок денний колегії на 23.03.2016 

Порядок денний колегії на 27.04.2016  

Порядок денний колегії на 25.05.2016 

Порядок денний колегії на 22.06.2016   

Порядок денний колегії на 26.10.2016  

Порядок денний колегії на 23.11.2016

Порядок денний колегії на 21.12.2016

Порядок денний колегії на 22.02.2017 

Порядок денний колегії на 22.03.2017

Порядок денний колегії на 26.04.2017

Порядок денний колегії на 24.05.2017

Порядок денний колегії на 27.06.2017

Порядок денний колегії на 23.08.2017
 
 
 
 

ПАМ’ЯТКА щодо шляхів врегулювання конфлікту інтересів

Про хід виконання регіональної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2016 – 2017 роки в Добропільській райдержадміністрації у IIІ кварталі 2017 року 

Про хід виконання регіональної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2016 – 2017 роки в Добропільській райдержадміністрації у II кварталі 2017 року 

Про хід виконання регіональної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2016 – 2017 роки в Добропільській райдержадміністрації у I кварталі 2017 року

  • 1
  • 2