Порядок дений колегії на 23.02.2016

Порядок денний колегії на 23.03.2016 

Порядок денний колегії на 27.04.2016  

Порядок денний колегії на 25.05.2016 

Порядок денний колегії на 22.06.2016   

Порядок денний колегії на 26.10.2016  

Порядок денний колегії на 23.11.2016

Порядок денний колегії на 21.12.2016

Порядок денний колегії на 22.02.2017 

Порядок денний колегії на 22.03.2017

Порядок денний колегії на 26.04.2017

Порядок денний колегії на 24.05.2017

Порядок денний колегії на 27.06.2017

Порядок денний колегії на 23.08.2017
 
 
 
 
 
 

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію за І квартал 2016 року 

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію за ІІ квартал  2016 року

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію за ІІІ  квартал 2016 року

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію за 12 місяців 2016 року

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію за І квартал 2017 року

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію за ІІ квартал  2017 року

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію за ІІІ  квартал 2017 року

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію за 12 місяців 2017 року

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію за І квартал 2018 року

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію за І півріччя 2018 року

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію за ІІІ  квартал 2018 року

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про доступ до публічної інформації

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32, ст. 314)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 4652-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208
№ 4711-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 14, ст.89
№ 224-VII від 14.05.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.132
№ 1700-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 49, ст.2056
№ 319-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 25, ст.192}

Цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Публічна інформація

1. Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.