Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію за І квартал 2016 року 

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію за ІІ квартал  2016 року

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію за ІІІ  квартал 2016 року

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію за 12 місяців 2016 року

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію за І квартал 2017 року

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію за ІІ квартал  2017 року

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію за ІІІ  квартал 2017 року

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію за 12 місяців 2017 року

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію за І квартал 2018 року

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію за І півріччя 2018 року

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію за ІІІ  квартал 2018 року

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про доступ до публічної інформації

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32, ст. 314)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 4652-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208
№ 4711-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 14, ст.89
№ 224-VII від 14.05.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.132
№ 1700-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 49, ст.2056
№ 319-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 25, ст.192}

Цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Публічна інформація

1. Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

План роботи спотержної комісії при Добропільській райдержадміністрації на 1 півріччя 2016 року

План роботи спотержної комісії при Добропільській райдержадміністрації на 2 півріччя 2016 року

План роботи спотержної комісії при Добропільській райдержадміністрації на 1 півріччя 2017 року

План роботи спотержної комісії при Добропільській райдержадміністрації на 2 півріччя 2017 року

План роботи спотержної комісії при Добропільській райдержадміністрації на 1 півріччя 2018 року

IMG 2526

IMG 2527