За статистичними даними по підприємствам, установам то організаціям Добропільського району станом на 01.10.2018 заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.

Питання щодо повноти та своєчасності виплати заробітної плати, дотримання термінів соціальних виплат знаходиться під контролем районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. В поточному році проведено 6 засідань районної тимчасової комісії, на яких розглянуто 17 питань.

Щотижнево проводиться моніторинг по заборгованості із заробітної плати у розрізі підприємств всіх форм власності Добропільського району.

З метою профілактики травматизму виробничого та невиробничого характеру в Добропільському районі 9 місяців 2018 року на засіданнях районної ради з питань безпечної життєдіяльності населення розглядалися питання про стан виконання заходів з поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в Добропільському районі за 2017 рік, про усунення порушень правил пожежної безпеки в закладах культури та об’єктах охорони здоров’я району, про стан проведення медичних оглядів працівників сільськогосподарських підприємств усіх форм власності, про забезпечення пожежної безпеки та охорони праці в період збирання врожаю 2018 року, про стан та заходи щодо підвищення безпеки населення на водних об’єктах району, про стан протипожежного захисту навчальних закладів району, про загальний стан виробничого та невиробничого травматизму в Добропільському районі за І півріччя 2018 року, про проведення навчання непрацюючого населення діям в умовах надзвичайних ситуацій та забезпечення місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування потреби населення у самостійному вивченні загальної програми навчання та інші.

Протягом 9 місяців 2018 року в Добропільському районі сталося 190 випадків травматизму невиробничого характеру і один нещасний випадок, не пов'язаний з виробництвом, який стався в Добропільській сільській раді.

Причиною травмування стала особиста необережність працівника. У порівнянні аналогічним періодом минулого року у звітному періоді кількість випадків невиробничого травматизму зменшилася на 50 випадків, тобто на 27,2% (261 – за 9 місяців 2017), кількість випадків виробничого травматизму в звітному періоді зменшилась у три рази (3 – за 9 місяців 2017). 

Серед випадків травматизму невиробничого характеру найвищий рівень складають нещасні випадки, які сталися:

- внаслідок падіння потерпілого – 121 випадок, або 63,7% від загального рівня травматизму;
- у зв'язку з випадковою дією неживих механічних сил – 54 випадки, або 28,4% від загального рівня травматизму.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року відбулося збільшення кількості травм у зв'язку з випадковою дією неживих механічних сил на 7 травм (8 проти 1 за 9 місяців 2017 року).

У інших випадках спостерігається тенденція до зменшення, а саме: зменшилась кількість травм:

- внаслідок падіння потерпілого на 8 травм (121 проти 129 за 9 місяців 2017 року),
- з причини випадкової дії неживих механічних сил на 18 випадків (54 проти 72 за 9 місяців 2017 року),
- внаслідок впливу живих механічних сил на 11 випадків (1 проти 12 за 9 місяців 2017 року),
- у зв'язку з нещасним випадком внаслідок дії інших та неуточнених факторів на 22 випадків (0 проти 22 за 9 місяців 2017 року).

З інших причин відбулося несуттєве зниження рівня травматизму.

Із 190 випадків травматизму невиробничого характеру 20 складають випадки, що сталися з дітьми віком до 14 років (13%). Дитячий травматизм, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшився на 31 випадок, тобто майже у 2 рази (51 – за 9 місяців 2017 року).

Аналіз дитячого травматизму показав, що нещасні випадки сталися:

- у зв’язку з випадковим падінням потерпілого – 15 випадків (75% від загальної кількості випадків травматизму, що сталися з дітьми віком до 14 років) проти 25 випадків, що сталися за 9 місяців 2017 року – зменшення на 10 випадків або на 67%.
- внаслідок випадкової дії неживих механічних сил – 5 (25% від загальної кількості випадків травматизму, що сталися з дітьми віком до 14 років), проти 19 випадків, що сталися за 9 місяців 2017 року – зменшення на 14 випадків, тобто більше ніж в три рази.

За 9 місяців 2018 року, як і в аналогічному періоді минулого року, не зафіксовано жодного випадку дитячого травматизму, пов'язаного з нанесенням ушкоджень іншою особою, навмисним самоушкодженням, випадковим утопленням та зануренням у воду.