За статистичними даними по підприємствам, установам то організаціям Добропільського району станом на 01.03.2019 заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.

Питання щодо повноти та своєчасності виплати заробітної плати, дотримання термінів соціальних виплат знаходиться під контролем районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Протягом І кварталу 2020 року проведено 2 засідання районної тимчасової комісії, на яких розглянуто 5 питань.

Щотижнево проводиться моніторинг щодо заборгованості із заробітної плати у розрізі підприємств всіх форм власності та моніторинг щодо додержання мінімальних гарантій в оплаті праці представниками бізнесу Добропільського району.

З метою профілактики травматизму виробничого та невиробничого характеру в Добропільському районі в 2020 році на засіданні районної ради з питань безпечної життєдіяльності населення 12.03.2020 року розглянуті питання про стан виконання заходів з поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в Добропільському районі за 2019 рік, про проведення роз’яснювальної роботи серед населення Добропільського району профілактики пожеж, загибелі та травмування людей на них, про організацію проведення заходів до Всесвітнього дня охорони праці в закладах освіти.

Протягом І кварталу 2020 року в Добропільському районі сталося 37 випадків травматизму невиробничого характеру та жодного випадку виробничого характеру. У порівнянні аналогічним періодом минулого року рівень невиробничого травматизму в звітному періоді залишився незмінним (37 випадків за 1кв.2019).

Серед випадків травматизму невиробничого характеру (37 випадків) найвищий рівень складають нещасні випадки, які сталися внаслідок:
- падіння потерпілого – 16 випадків, або 43% від загального рівня травматизму;
- транспортних аварій – 8 випадків (22%);
- випадкової дії неживих механічних сил – 7 випадків (19%)

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилася тільки кількість травм внаслідок транспортних нещасних випадків на 8 випадків (8 проти 0 за 1кв.2019) та отруєнь, спричинених отруйними тваринами та рослинами на 2 випадки (2 проти 0 за 1кв.2019).

В інших випадках спостерігається тенденція до зменшення, а саме: зменшилась кількість травм з причини випадкової дії неживих механічних сил на 4 випадки (7 проти 11 за 1кв. 2019), впливу живих механічних сил на 3 випадки (1 проти 4 за 1кв. 2019).

На одному рівні залишилася кількість нещасних випадків внаслідок дії інших та неуточнених факторів.

Із 37 випадків травматизму невиробничого характеру 4 складають випадки, що сталися з дітьми віком до 14 років (11%). Дитячий травматизм, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року залишився на одному рівні (4 випадки за 1 кв. 2019).

Аналіз дитячого травматизму показав, що нещасні випадки сталися у зв’язку з:
- випадковим падінням потерпілого - 1 травма (25% від загальної кількості випадків травматизму, що сталися з дітьми віком до 14 років);
- випадковою дії неживих механічних сил – 2 випадки (50%);
- внаслідок дії інших та неуточнених факторів – 1 випадок (25%).

В І кварталі 2020 року, як в аналогічному періоді минулого року, не зафіксовано жодного випадку дитячого травматизму, пов'язаного з нанесенням ушкоджень іншою особою, навмисним самоушкодженням, випадковим утопленням та зануренням у воду.