З метою покращення матеріального стану багатодітних сімей Уряд запровадив новий вид соціальних виплат - щомісячна допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, у розмірі 1700 грн.

Державна допомога призначатиметься на третю і кожну наступну дитину та виплачуватиметься щомісяця до досягнення дитиною 6-річного віку. У разі коли в сім'ї одночасно народилося двоє і більше дітей, внаслідок чого сім'я набула статусу багатодітної, виплата допомоги здійснюватиметься на кожну таку дитину.

Для призначення допомоги одному з батьків, з яким постійно проживає дитина, необхідно звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання багатодітної родини із заявою, затвердженою Мінсоцполітики. При подачі такої заяви необхідно пред'явити паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця) або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, та подати копії таких документів:

- посвідчення батьків багатодітної сім'ї (з пред'явленням оригіналу) та посвідчення дитини з багатодітної сім'ї (з пред'явленням оригіналу);

- свідоцтв про народження всіх дітей (з пред'явленням оригіналів).

Право на нову допомогу багатодітні сім'ї матимуть з 1 квітня 2019 року. Також передбачено, що при зверненні за допомогою у період з квітня по червень 2019 р. вона призначатиметься з 01.04.2019 р.

Для основних соціальних і демографічних груп населення установлений у 2019 році наступний прожитковий мінімум:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2019 року – 1626 грн., з 1 липня – 1699 грн., з 1 грудня – 1779 грн.;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2019 року – 2027 грн., з 1 липня – 2118 грн., з 1 грудня – 2218 грн.;

працездатних осіб: з 1 січня 2019 року – 1921 грн., з 1 липня – 2007 грн., з 1 грудня – 2102 грн.;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2019 року – 1497 грн., з 1 липня – 1564 грн., з 1 грудня – 1638 грн.

Постановою Кабінету Міністрів України від 30 01.2019 р. № 68 затверджено ПОРЯДОК відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”.

Послуга з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня” (далі - послуга “муніципальна няня”) - послуга, що надається для підтримки батьків (усиновлювачів), опікунів дитини для забезпечення догляду за дитиною до трьох років.

Муніципальна няня - будь-яка фізична особа - підприємець (КВЕД 97.00, КВЕД 88.91) / юридична особа, яка надає послугу з догляду за дітьми (КВЕД 78.20, КВЕД 85.10), крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти, та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років.

Відшкодування вартості послуги “муніципальна няня” є щомісячною адресною компенсаційною виплатою одному з батьків (усиновлювачів), опікуну дитини до трьох років (далі - компенсація послуги “муніципальна няня”).

Компенсація послуги “муніципальна няня” виплачується отримувачу послуги “муніципальна няня” у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого на 1 січня відповідного року, за кожну дитину, яку доглядає муніципальна няня.

Право на отримання компенсації послуги “муніципальна няня” мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками (усиновлювачами), опікунами дитини до трьох років і на законних підставах проживають на території України та уклали договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років (далі - договір) з муніципальною нянею.

Компенсація послуги “муніципальна няня” не призначається батькам, які є батьками - вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.

Договір укладається у письмовій формі між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею.

У паперовій формі отримувач послуги “муніципальна няня” подає такі документи:

-заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;

-заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку;

-копію договору між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею;

-документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня” (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка).

До заяви додаються копії:

-свідоцтва про народження дитини;

-паспорта отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;

-документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);

-документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті) отримувача компенсації послуги “муніципальна няня”;

-рішення районної держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Компенсація послуги “муніципальна няня” призначається на строк здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі, укладеному між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею.

З 1 грудня поточного року зростає розмір прожиткового мінімуму, від якого залежить розмір багатьох соціальних виплат.

Новий розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць становитиме 1853 грн., а для основних соціальних і демографічних груп населення прожитковий мінімум з 1 грудня 2018 становить для:
- дітей віком до 6 років - 1626 грн.;
- дітей віком від 6 до 18 років – 2027 грн.;
- працездатних осіб - 1921 грн.;
- осіб, які втратили працездатність - 1497 грн.

Враховуючи вищезазначене, розміри деяких видів державної допомоги з 1 грудня будуть перераховано.

 

Категорія громадян

з 1 грудня 2018

Інвалідам з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд

(100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + 75% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність)

3074,90

1497*100%=1497

1497*75%=1122,75

455,15-доплата

Інвалідам з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд

(100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність)

2245,50

1497*100%=1497

1497*50%=748,50

Інвалідам з дитинства ІІ групи

(80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність)

1497,00

1497*80%=1197,60

299,40-доплата

Одиноким інвалідам з дитинства ІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребуютьнадбавкою на догляд 

(80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + 15% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність)

1497,00

1497*80%=

1197,60

1497*15%=224,55

74,85-доплата

Інвалідам з дитинства ІІІ групи

(60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність)

1497,00

1497*60%=898,20

598,80-доплата

Одиноким інвалідам з дитинства ІІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд

(60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + 15% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність)

1497,00

1497*60%=898,20

1497*15%=224,55

374,25-доплата

На дітей-інвалідів від 0 до 18 років

(70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність)

1497,00

1497*70%=1047,90

449,10-доплата

На дітей-інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд

(70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + 50% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років)

1860,90

1497*70%=1047,90

1626*50%=813

На дітей-інвалідів підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд

(70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + 100% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років)

2673,90

1497*70%=1047,90

1626*100%=1626

На дітей-інвалідів від 6 до 18 років з надбавкою на догляд 

(70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + 50% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років)

2061,40

1497*70%=1047,90

2027*50%=1013,50

На дітей-інвалідів підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

(70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + 100% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років)

3074,90

1497*70%=1047,90

2027*100%=2027

З 1 січня 2018 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1098, якою затверджено Порядок призначення тимчасової державної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

Тимчасова державна допомога встановлюється в період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2020 року.
Зазначена тимчасова державна соціальна допомога призначається органами соціального захисту населення і виплачується до досягнення такою особою віку, з якого вона набула право на призначення пенсії.
Призначається тимчасова допомога з урахуванням її майнового стану та середньомісячного сукупного доходу та перераховується особі кожні шість місяців з урахуванням змін її майнового стану та середньомісячного сукупного доходу.

Для призначення тимчасової допомоги особа подає такі документи:
- заяву;
- документ, що посвідчує особу;
- інформацію про адресу зареєстрованого місця проживання (адресу місяця фактичного проживання);
- документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- довідку про наявний страховий стаж, видану органами Пенсійного фонду України;
- декларацію про доходи та майновий стаж за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення за призначенням тимчасової допомоги.

Якщо особа звертається за призначенням тимчасової допомоги за місцем фактичного проживання, до заяви додається довідка про неотримання такої допомоги в органах соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання.
Розмір тимчасової допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, і середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (на теперішній час -1373 грн).

     З 01.01.2018 року набирають чинності положення частини другої статті 18-1 Закону України «Про державну  допомогу сім’ям з дітьми», якими передбачено, що право на допомогу на дітей одиноким матерям (батькам) має мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника, соціальну пенсію або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» тому особам, які одночасно отримують відповідні види допомог необхідно здійснити вибір, а саме:

  • 1
  • 2