Сектор прийому громадян відділу грошових виплат і компенсацій

Завідувач сектору – Нижник Людмила Миколаївна
телефон – (06277) 2-80-08

Сектор проводить роботу, пов’язану з консультацією громадян з питань надання усіх видів адресної соціальної допомоги:

- надає консультації громадянам з питань надання усіх видів адресної соціальної допомоги, знайомить з порядком оформлення, переліком необхідних документів, проводить співбесіди із заявником, визначення потреб сім'ї в інших видах допомоги чи послуг;
- здійснює прийом заяв та документів від громадян щодо призначення усіх видів адресної соціальної допомоги;
- здійснює видачу довідок щодо отримання(не отримання) всіх видів соціальної допомоги;
- здійснює оформлення та видачу довідок внутрішньо переміщеним особам (надалі -ВПО);
- забезпечує формування та ведення Єдиної інформаційної бази даних ВПО;
- приймає участь в роботі Мобільного соціального офісу під час виїзного обслуговування громадян за фактичним місцем проживання;
- бере участь у роботі комісій, утворених при районній раді та райдержадміністрації з питань соціального захисту населення.


Сектор прийняття рішень відділу грошових виплат і компенсацій

Завідувач сектору - Подобед Галина Євгенівна
телефон – (06277) 2-79-18

Сектор прийняття рішень
- здійснює обробку прийнятих заяв та документів для призначення усіх видів соціальної допомоги;
- розраховує розмір допомоги та терміни її надання, готує відповідні розрахунки, звіти, проекти рішення щодо призначення всіх видів соціальних допомог, а саме : державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям; державної допомоги сім'ям з дітьми (допомога по вагітності та пологам, допомога по опіці, допомога одиноким матерям, допомога при народженні дитини , допомога при усиновленні); державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства; тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів; державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію (допомога дітям, в зв'язку з втратою годувальника, допомога інвалідам, особам похилого віку, які не мають права на пенсію); державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях; щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка доглядає за інвалідом 1 чи 11 групи внаслідок психічного розладу, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України;
- бере участь у роботі комісій, утворених при райдержадміністрації з питань соціального захисту населення;
- сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомог.
- забезпечує своєчасне надання необхідних даних для складання бухгалтерської та статистичної звітності по управлінню;
- надає роз'яснення громадянам, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності з питань оформлення документів для призначення соціальної допомоги в одержанні необхідних для цього документів.


Відділ персоніфікованого обліку пільгової категорії населення та обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці

Начальник відділу – Корнякова Катерина Олександрівна
телефон – (06277) 2-88-80

 Відділ організовує роботу, пов’язану з вирішенням питань соціального захисту населення: 

- надання пільг на оплату електроенергії, водопостачання, послуг зв’язку та встановлення квартирних телефонів, придбання твердого палива та балонного скрапленого газу особам, які мають на це право;
- ведення обліку громадян, які за висновками лікувальних установ мають потребу у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації, спецавтотранспортом, санаторно-курортним лікуванням;
- ведення електронного реєстру всіх категорій постраждалого населення від наслідків аварії на ЧАЕС, нарахування компенсаційних виплат та інших соціальних гарантій;
- здійснення виплати разової грошової допомоги до Дня Перемоги, передбаченої Законом України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.
- видача відповідних посвідчень та бланків листів талонів на проїзд окремим категоріям громадян, які мають право на пільги, встановлені законодавством України;
- ведення обліку учасників антитерористичної операції. Організація роботи щодо направлення учасників антитерористичної операції на психологічну реабілітацію, соціально – професійну адаптацію та санаторно – курортне лікування;
- встановлення статусу та видача відповідних посвідчень «Інвалід війни», «Сім’я загиблого (померлого) воїна», «Ветеран праці», «Посвідчення особи, яка одержує соціальну допомогу»;
- та бланків листів талонів на проїзд окремим категоріям громадян, які мають право на пільги, встановлені законодавством України.
- призначення та виплата грошової компенсації за невикористане санаторно-курортне лікування деяким категоріям громадян, надання пільг на житлово-комунальні послуги особам з інвалідністю по зору 1, 2 групи та дітям з інвалідністю, надання матеріальної допомоги за рахунок коштів державного бюджету непрацюючим малозабезпеченим особам та особам з інвалідністю;
- влаштування до будинків – інтернатів (пансіонатів) одиноких громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;
- приймає участь в роботі Мобільного соціального офісу під час виїзного обслуговування громадян за фактичним місцем проживання;
- бере участь у роботі комісій, утворених при районній раді та райдержадміністрації з питань соціального захисту населення.


Відділ з призначення субсидії

Начальник відділу – 
телефон (06277) 2-79-17

Відділ здійснює призначення та виплату субсидії:
- організовує роботу в межах своєї компетенції роботу щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
- готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції.
- забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом
- бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку.
- надає інформацію населенню з питань, що належать до його компетенції, роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, у тому числі через засоби масової інформації.
- приймає участь в роботі Мобільного соціального офісу під час виїзного обслуговування громадян за фактичним місцем проживання.
- здійснює видачу довідок щодо отримання(не отримання) субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.


Відділ автоматизованої обробки інформації, контролю за призначенням та обліку соціальних виплат

Начальник відділу – Сізова Елла Миколаївна
телефон (06277) 2-79-18

 Відділ здійснює контроль за призначенням та виплату:

- державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, одноразової матеріальної допомоги інвалідам та не працюючим малозабезпеченим особам та особам, які проживають разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України;
- щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом І групи, а також за пристарілим, який досяг 80-річного віку;
- одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня»;
- бере участь у роботі комісій, утворених при районній раді та райдержадміністрації з питань соціального захисту населення;
- сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомог, субсидій та надання пільг.
Забезпечує своєчасне надання необхідних даних для складання бухгалтерської та статистичної звітності по управлінню.
Надає роз'яснення громадянам, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності з питань оформлення документів для призначення соціальної допомоги та субсидії на житлово-комунальні послуги, а також сприяє громадянам в одержанні необхідних для цього документів.


Відділ соціального інспектування

Начальник відділу – 
телефон – (06277) 2-58-00

Відділ організовує роботу, пов’язану межах своїх повноважень державного контролю за цільовим використанням бюджетних коштів згідно чинного законодавства:
- здійснює контроль за правильністю надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, допомоги на дітей одиноким матерям, яка призначається з урахуванням доходу сім’ї, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним, за цільовим використанням коштів державного бюджету, спрямованих на цю мету;
- проводити за рішенням керівника управління соціальнього захисту населення або його заступника перевірку інформації про фактичне місце проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи із складанням акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї;
- здійснює перевірку достовірності та повноти інформації про доходи і майновий стан осіб, які входять до складу сім’ї, що звертається за призначенням державної соціальної допомоги;
- здійснює контроль за правильністю призначення (відновлення) або відмови у призначенні (відновленні) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам згідно постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 року № 365, за цільовим використанням коштів державного бюджету, спрямованих на цю мету;
- приймає участь в роботі Мобільного соціального офісу під час виїзного обслуговування громадян за фактичним місцем проживання;
- бере участь у роботі комісій, утворених при районній раді та райдержадміністрації з питань соціального захисту населення.


Головний спеціаліст з питань контролю за призначенням та виплатою пенсій – Куржос Тетяна Миколаївна
телефон – (06277) 2-58-00

Головний спеціаліст з питань контролю за призначенням та виплатою пенсій відповідно до покладених на нього завдань:
- Здійснює контроль за правильністю застосування законодавства при призначенні пенсії шляхом перевірок матеріалів пенсійних справ, щодо яких органами Пенсійного фонду України прийнято рішення про призначення або відмову в призначенні пенсій.
- Перевіряє відповідність прийнятого рішення про призначення пенсії законодавчим та нормативно-правовим актом, дотримання установленого законодавством порядку оформлення документів для призначення пенсій.
- Здійснює контроль за правильністю та своєчасністю нарахування виплати та припинення виплати пенсій шляхом перевірок правильності нарахування та складання документів для виплати пенсій через відділення поштового зв’язку та через установи уповноважених банків.
- Перевіряє виплати пенсій за разовими дорученнями при зміні місця проживання, виїзди на постійне місце проживання за кордон та інших випадках.
- Перевіряє правильність проведення відрахувань з пенсій, виплати допомоги на поховання та виплати недоотриманої пенсії у зав’язку зі смертю громадянина.
- Надає консультативну правову допомогу з питань призначення та перерахунку пенсій згідно з Законами України «Про пенсійне забезпечення», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та «За особливі заслуги, з питань присвоєння почесного звання України «Мати-героїня».


Відділ фінансового обліку та звітності

Начальник відділу – Шигіна Людмила Євгенівна
телефон (06277) 2-78-85

 Відділ фінансового обліку та звітності:

- складає та надає фінансову, бюджетну, статистичну зведену та іншу звітність в Добропільське об’єднане управління ПФУ Донецької області, в ГУДКСУ у Донецькій області, в управління статистики, в Добропільську ОДПІ Міністерства доходів у Донецькій області, ФСС, фінансове управління Добропільської райдержадміністрації і інші органи;
- здійснює планування видатків на утримання управління з державного та місцевого бюджетів;
- складає та узгоджує проекти бюджету на наступні роки, кошториси видатків та розрахунки до них;
- подає довідки про внесення змін до річних розписів кошторисів у відповідні органи;
- веде бухгалтерський облік надходжень і видатків коштів на утримання управління згідно з затвердженим кошторисом по державному та місцевому бюджету з урахуванням внесених до них в установленому порядку змін.
- складає, подає для затвердження штатний розпис працівників з відповідними розрахунками по управлінню;
- нараховує та виплачує в строк заробітну плату і надбавки до неї; допомоги по тимчасовій непрацездатності; додаткові грошові виплати; компенсації працівникам та інші види оплати праці згідно із законодавчими актами;
- заносить дані по заробітній платі поточного місяця в особові картки кожного співробітника;
- здійснює своєчасне проведення розрахунків, які виникли в процесі фінансово-господарської діяльності з підприємствами, організаціями та окремими особами;
- веде облік витрат на відрядження;
- веде облік товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться на балансі управління, орендоване та особисте майно;
- забезпечує проведення інвентарізації коштів, розрахунків, матеріальних цінностей та своєчасне визначення результатів інвентарізації та відображення їх в обліку;
- проводить оприбуткування після списання рухомого і нерухомого майна.
- оформлює документи по списанню палива в поточному періоді, звіт по використанню скретч-карток;
- нараховує знос на основні засоби, проводить списання та ліквідацію основних фондів, малоцінних та швидкозношуваних предметів;
- складає первинну поточну бухгалтерську звітність ( карточки фактичних видатків, карточки касових видатків, карточки фінансування, меморіальні ордери, баланс, аналітичний бухгалтерський облік та інше);
- проводить роботу по оприлюдненню звітності, договорів, актів, накладних протягом року згідно Закону «Про відкритість використання публічних коштів» від 11.02.2015 № 183-VIII та Закону «Про доступ до публічної інформації» № 39-17 від 01.05.2015 зі змінами;
- заносить бухгалтерські, фінансові та інші документи до технологічного порталу «Є-дата»;
- публікує річні плани та додатки до річного плану зі змінами в електронній системі «Прозорро»;
- готує щомісячну інформацію щодо проведених допорогових закупівель по Добропільському району до прокуратури з копіями договорів;
- бере участь в проведенні закупівель на майданчиках «Е-Тендер» та «zakupki.prom.ua» з використанням авторизованих електронних майданчиків для придбання товарів, послуг та робіт шляхом застосування Електронної системи закупівель майданчиків ТОВ «Е-Тендер» та «zakupki.prom.ua».


Сектор з питань праці

Завідувач сектору – Пономарьова Галина Миколаївна
телефон – (06277) 2-58-47

Сектор відповідно до покладених на нього завдань та повноважень виконує такі функції:

- організовує на засадах соціального діалогу проведення колективних переговорів і укладання територіальних угод між райдержадміністрацією, профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями; сприяє розвитку соціального діалогу, організації співробітництва райдержадміністрації з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;
- аналізує ситуацію в соціально – трудовій сфері на території Добропільського району, стан укладення колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях; сприяє організації переговорного процесу між сторонами соціального партнерства, надає їм організаційно-методичну допомогу; забезпечує у межах своїх повноважень додержання законодавства з питань колективно – договірного регулювання соціально – трудових відносин, розв’язання колективних трудових спорів (конфліктів); узгоджує розділи колективних договорів згідно чинного законодавства в процесі реєстрації;
- вивчає стан використання робочої сили, складає та аналізує баланс трудових ресурсів району;
- сприяє організації діяльності комісії у справах альтернативної (невійськової) служби, районної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до Пенсійного фонду та запобігання неплатоспроможності, районної ради з питань безпечної життєдіяльності населення, тристоронньої соціально – економічної ради, засідань робочої групи по координуванню заходів щодо своєчасного підведення підсумків виконання і реєстрації колективних договорів в райдержадміністрації;
- здійснює моніторинг за додержанням законодавства про соціальний захист населення в частині своєчасної виплати заробітної плати, запровадженням підприємствами всіх форм власності мінімальних державних гарантій з оплати праці, наданням працівникам пільг і компенсацій, атестації робочих місць, виконання рішень ради безпечної життєдіяльності населення передбачених законодавством;
- бере участь у розробленні та реалізації районних програм, спрямованих на забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із важкими і шкідливими умовами, поліпшення умов праці та попередження виробничого травматизму.


Провідний спеціаліст з питань персоналу – Чернова Наталя Василівна
телефон – (06277) 2-58-47

Провідний спеціаліст з питань персоналу відповідно до покладених на нього завдань:
- Розробляє і бере участь у розробленні проектів наказів начальника управління, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;
- Контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців управління, які затверджує начальник управління та заступники начальника управління, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;
- Вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в державному органі та вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби;
- Приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;
- Розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»;
- Надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу;
- За дорученням начальника управління перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в державному органі;
- Разом з начальниками відділів, завідувачами секторів управління:
- організовує роботу щодо розробки положень про відділи, сектори;
- опрацьовує штатний розпис управління;
- забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;
- організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;
- Організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців управління;
- Здійснює планування професійного навчання державних службовців управління;
- Узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції начальнику управління;
- Разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;
- Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;
- Аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;
- Обчислює стаж роботи та державної служби;
- Розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу управління державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;
- Організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;
- Ознайомлює державних службовців управління з правилами внутрішнього службового розпорядку управління , посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;
- Оформляє і видає державному службовцю службове посвідчення;
- Забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу управління;
- Здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;
- Формує графік відпусток персоналу управління, готує проекти наказів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік;
- Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників управління;
- Оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;
- Опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;
- У межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу управління;
- Готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу управління;
- Забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії наказу про звільнення, належно оформленої трудової книжки;
- Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до служби управління персоналу;
- Забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в управлінні;
- Забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати;
- Здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в управлінні, забезпечує контроль за станом військового обліку військовозобов’язаних і призовників;
- Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;
- Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.


Головний спеціаліст-юрисконсульт – Руденко Лілія Володимирівна

телефон – (06277) 2-58-00

Головний спеціаліст-юрисконсульт відповідно до покладених на нього завдань:
- організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у галузі забезпечення законодавства у сфері соціального захисту населення, правильного застосування законодавства в управлінні, в установі, що належить до сфери його управління, у представленні інтересів управління в судах;
- розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції управління;
- перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис начальника управління, погоджує (візує) їх за наявності віз начальників (завідувачів) заінтересованих структурних підрозділів або окремих державних службовців;
- проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами управління, або окремими його державними службовцями, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;
- переглядає разом із структурними підрозділами органу виконавчої влади нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;
- інформує керівництво управління про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;
- вносить керівництву управління пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом;
- разом із заінтересованими структурними підрозділами управління (або окремими державними службовцями) узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд начальника управління для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;
- розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції управління, та готує пропозиції до них;
- здійснює у межах своєї компетенції заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
- організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів управління, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) начальників (завідувачів) заінтересованих відділів (секторів) начальників (завідувачів), або окремих державних службовців;
- організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;
- проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами або окремими державними службовцями аналіз результатів господарської діяльності управління, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості;
- аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності органами виконавчої влади, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;
- подає пропозиції начальнику управління про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого структурного підрозділу);
- сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає керівництву управління письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;
- здійснює методичне керівництво правовою роботою в управлінні, в установі, що належить до сфери його управління, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд керівництва управління щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності управління, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичної служби, виконання актів Мін'юсту та його територіальних органів;
- за наявності відповідного матеріального забезпечення та в разі необхідності, веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;
- збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;
- визначає разом із заінтересованими структурними підрозділами або окремими державними службовцями потребу в юридичних кадрах управління, що належить до сфери управління органу виконавчої влади;
- організовує і проводить роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікації працівників юридичної служби управління та установи, що належить до сфери його управління, роз'яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції управління, а також за дорученням його керівника розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України;
- здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників управління;
- забезпечує в установленому порядку представлення інтересів управління в судах та інших органах.
        Організовує і надає консультації, розглядає звернення громадян, підприємств, організацій, установ з питань, що належать до його компетенції, вживає відповідних заходів до усунення причин, які викликають скарги.