2 лютого відзначення Всесвітнього дня водно-болотних угідь

Міністерство екології та природних ресурсів, як орган державної влади, відповідальний за впровадження Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів, звертає увагу на необхідність дотримання законодавства та здійснення заходів для забезпечення збереження і збалансованого використання водно- болотних угідь.

Секретаріат Рамсарської конвенції визначив тему 2019 року: «Водно- болотні угіддя та зміни клімату» і запропонував серію лозунгів: «Водно-болотні угіддя - ключ до вирішення проблем, пов’язаних зі змінами клімату. Ми не безсилі у протидії змінам клімату. Водно-болотні угіддя допомагають нам. Годі виснажувати водно-болотні угіддя. Зупинимо втрату водно-болотних угідь». Основною ідеєю цих лозунгів є підкреслення важливості екосистем водно- болотних угідь у протидії змінам клімату, поглинанні вуглецевих сполук, пом’якшенні впливу посух, зменшенні впливу повеней та штормів.

З нагоди відзначення 2 лютого Всесвітнього дня водно-болотних угідь рекомендуємо провести інформаційну кампанію, спрямовану на підвищення обізнаності представників органів державної влади та самоврядування, громадськості, шкільної та студентської молоді з питань необхідності збереження водно-болотних угідь. Інформаційні матеріали запропоновані Рамсарським секретаріатом можна знайти за посиланням: https://www.worldwetlandsday.org/en/

Також для інформаційного наповнення заходів пропонуємо користуватися інформацію з Глобального огляду водно-болотних угідь, підготовленого Рамсарським секретаріатом, електронний варіант якого можна знайти за посиланням https://www.giobai-wetland-outJook.ramsar,org/